RWA loader
RWA loader
RWA loader
RWA loader
RWA loader
RWA loader
RWA loader
RWA

Zašto RWA?

 • U ponudi imamo najveći izbor mineralnih đubriva.
 • Našim poljoprivrednicima nudimo proverenu genetiku iza koje stoji stručan tim koji unapređuje i razvija naša semena.
 • U ponudi imamo veliki izbor preparata za zaštitu bilja.
 • Kooperativna saradnja koja podrazumeva otkup gotovih proizvoda od naših poljoiprivrednika.
 • Podrška našeg stručnog i prodajnog tima.
 • Uljana repica

  Naiad / Uljana repica

  Naiad

  Hibrid uljane repice za sušna područja!

  • Rani hibrid, a cvetanje počinje jako rano
  • Vrlo brz početni porast u jesen i proleće
  • Hibrid za optimalne i kasnije setvene rokove
  • S obzirom na rani početni porast u proleće, potrebna mu je rana prihrana azotom čim to vremenske prilike dozvole
  • Hibrid jako rano i dobro koristi zimsku vlagu te zrenje nastupa pre letnjih suša
  • Zbog ove osobine jako je pogodan za sušna područja
  • Biljka je prosečne visine i kompaktna
  • Otpornost na Sclerotiniu je jako dobra
  • Sadržaj ulja u proseku iznosi 44,4 %
  • Prinos ulja po hektaru je oko 2.200 kg
  • Potencijal prinosa zrna iznosi 5.500 kg po ha
  • Masa 1.000 semenki je niža i iznosi oko 4,50 g
  • Sadržaj glukozinulata je oko 13 μmol g -1
  • Preporučeni sklop je 40 do 45 biljaka/m2 u žetvi

 • Uljana repica

  Inspiration / Uljana repica

  Inspiration

  Hibrid visokog i stabilnog prinosa. Izuzetne otpornosti na poleganje stabla i pucanje mahuna.

  • Srednje rani hibrid • Srednje visoka biljka • Stailna u svim uslovima proizvodnje • Dobre otpornosti na mraz • Odlična otpornost na poleganje • Sadržaj ulja (na AST) oko 44% • Preporučeni sklopu setvi je od 450.000 do 500.000 biljaka/ha

 • Uljana repica

  Edimax CL / Uljana repica

  Edimax CL

  Hibrid koji se primenjuje u Clearfiled tehnologiji proizvodnje. Repica se tretira od faze potpuno razvijenih kotiledona do razvijenih 8 listova.

  • Srednje rani hibrid • Srednje visoka biljka • Dobra otpornost na mraz • Dobra tolerantnost na Sclerotinia spp. • Sadržaj ulja (na AST) oko 44% • Preporučeni sklop u setvi je od 450.000 do 500.000 biljaka/ha