RWA loader
RWA loader
RWA loader
RWA loader
RWA loader
RWA loader
RWA loader
RWA

Zašto RWA?

  • U ponudi imamo najveći izbor mineralnih đubriva.
  • Našim poljoprivrednicima nudimo proverenu genetiku iza koje stoji stručan tim koji unapređuje i razvija naša semena.
  • U ponudi imamo veliki izbor preparata za zaštitu bilja.
  • Kooperativna saradnja koja podrazumeva otkup gotovih proizvoda od naših poljoiprivrednika.
  • Podrška našeg stručnog i prodajnog tima.
  • Pšenica

    Klima / veoma rana sorta

    Klima

    Klima je sorta sa kojom ostvarujete visoke prinose u područjima koja zahtevaju ranije sazrevanje zbog visokih temperatura u fazi nalivanja zrna.

    • veoma rana sorta
    • sorta sa osjem
    • Veoma niska biljka, otporna na poleganje
    • Visok prinos zrna sa prosečnim sadržajem proteina
    • Veoma dobra tolerancija na žutu rđu
    • Optimalni rok setve 10.10. - 31.10.

    Norma setve 350 - 400 klijavih zrna/m2 (190-210 kg/ha)

    TOLERANTNOST NA BOLESTI VREDNOST
    Pepelnica Srednje dobra
    Septoria Trit Srednje dobra
    Lisna rđa Srednje
    Žuta rđa Veoma dobra
    Fusarium spp Srednje Dobra
  • Pšenica

    Solenzara / srednje rana pšenica

    Solenzara

    Solenzara je sorta najnovije generacije namenjena za rekordne prinose. Izuzetno prilagodljiva sorta za sve regione gajenja.

    • Kvalitetna grupa: B1
    • Sorta sa osjem
    • Srednje rana sorta
    • Visina biljke je oko 82 cm
    • Najveći uticaj na prinos ima broj klasova po m2
    • Hektolitarska masa je visoka (oko 80)
    • Padajući broj se kreće oko 350
    • Otornost na proklijavanje je dobra
    • Sadržaj proteina je dobar
    • W vrednost iznosi oko 260
    • P/L vrednost iznosi oko 1,0
    • Masa 1000 zrna u proseku iznosi oko 45 grama
    • Optimalan rok setve je od 11. do 30. Oktobra

    OTPORNOST NA MRAZ
    OTPORNOST NA POLEGANJE
    VISOK PRINOS ZRNA
    ODLIČNO BOKORENJE
    NORMA SETVE 380-420 klijavih zrna/m2 (ca. 200-210 kg/ha)
    TOLERANTNOST NA VREDNOST

    TOLERANTNOST NA VREDNOST
    Poleganje Vrlo dobra
    Mraz Srednje dobra
    Septoria spp. Dobra
    Lisnu rđu (Puccinia recondita) Srednje dobra
    Žutu rđu (Puccinia graminis) Naročito dobra
    Fusarium spp. Dobra
  • Pšenica

    Viriato / srednje rana pšenica

    Viriato

    Viriato je osjata sorta pogodna za gajenje u svim proizvodnim uslovima.

    • Kvalitetna grupa: B2-B1
    • Sorta sa osjem
    • Srednje rana sorta
    • Visina biljke je oko 85 cm
    • Najveći uticaj na prinos ima broj klasova po m2
    • Hektolitarska masa je visoka (oko 80)
    • Padajući broj se kreće od 320 do 350
    • Otornost na proklijavanje je dobra
    • Sadržaj proteina je prosečan
    • W vrednost iznosi oko 260
    • P/L vrednost iznosi oko 1,0
    • Masa 1000 zrna u proseku iznosi oko 42 grama
    • Optimalan rok setve je od 5. do 30. oktobra

    OTPORNOST NA MRAZ
    OTPORNOST NA POLEGANJE
    VISOK PRINOS ZRNA
    ODLIČNO BOKORENJE
    NORMA SETVE 380-420 klijavih zrna/m2 (ca. 200-210 kg/ha)

    TOLERANTNOST NA VREDNOST
    Poleganje Vrlo dobra
    Mraz Srednje dobra
    Septoria spp. Dobra
    Lisnu rđu (Puccinia recondita) Srednje dobra
    Žutu rđu (Puccinia graminis) Naročito dobra
    Fusarium spp. Dobra
  • Pšenica

    Kingston / srednje rana pšenica

    Kingston

    Kingston je osjata sorta pogodna za gajenje u svim proizvodnim uslovima.

    • Kvalitetna grupa: B2-B1
    • Sorta sa osjem
    • Srednje rana sorta
    • Visina biljke je oko 83-86 cm
    • Najveći uticaj na prinos ima broj klasova po m2
    • Hektolitarska masa je dobra
    • Padajući broj se kreće od 330 do 360
    • Otornost na bolesti je dobra
    • Sadržaj proteina je prosečan
    • W vrednost iznosi oko 260
    • P/L vrednost iznosi oko 1,0
    • Masa 1000 zrna u proseku iznosi oko 43 grama
    • Optimalan rok setve je od 5. do 30. oktobra

    OTPORNOST NA MRAZ
    OTPORNOST NA POLEGANJE
    VISOK PRINOS ZRNA
    ODLIČNO BOKORENJE
    NORMA SETVE 380-420 klijavih zrna/m2 (ca. 200-210 kg/ha)

    TOLERANTNOST NA VREDNOST
    Poleganje Vrlo dobra
    Mraz Srednje dobra
    Septoria spp. Dobra
    Lisnu rđu (Puccinia recondita) Srednje dobra
    Žutu rđu (Puccinia graminis) Naročito dobra
    Fusarium spp. Dobra
  • Pšenica

    Sonergy / rana pšenica

    Sonergy

    Pšenica Sonergy je vrlo rana, osjata sorta sa dobrom otpornošću na mraz i visoke otpornosti na poleganje. Odlična tolerantnost na Fusarium spp. Ima veoma brz početni rast i rani početak klasanja.

    • Kvalitetna grupa B2
    • Rana sorta
    • Klas - osjat
    • Visina biljke je oko 81cm
    • Sadržaj proteina je dobar
    • Padajući broj je dobar
    • Masa 1000 zrna u proseku iznosi oko 45g
    • Sorta formira veliki broj zrna po klasu

    VISOK PRINOS ZRNA
    OTPORNOST NA MRAZ
    OTPORNOST NA POLEGANJE
    ODLIČNO BOKORENJE
    PREPORUČENI SKLOP U SETVI JE OD 500.000 DO 550.000 BILJAKA/ha

    TOLERANTNOST NA VREDNOST
    Poleganje Odlična
    Mraz Dobra
    Septoria spp. Dobra
    Lisnu rđu (Puccinia recondita) Dobra
    Žutu rđu (Puccinia graminis) Dobra
    Fusarium spp. Dobra
  • Pšenica

    Sofru / srednje rana pšenica

    Sofru

    Sofru je sorta nove generacije namenjena za rekordne prinose. Pobednik na nekoliko oficijalnih ogleda Ministarstva poljoprivrede u 2015./2016. godini u konkurenciji preko 40 sorti.

    • Srednje rana sorta
    • Sorta sa osjem
    • Visina biljke je oko 82cm
    • Optimalni rokovi setve 01.10-01.11.
    • Hektolitarska težina je prosečna
    • Sadržaj proteina je prosečan
    • Padajući broj je dobar oko 314
    • Masa 1.000 zrna u proseku iznosi oko 47g

    OTPORNOST NA MRAZ
    OTPORNOST NA POLEGANJE
    VISOK PRINOS ZRNA
    ODLIČNO BOKORENJE
    NORMA SETVE 380-420 klijavih zrna/m2 (ca. 200-210 kg/ha)

    TOLERANTNOST NA VREDNOST
    Poleganje Vrlo dobra
    Mraz Dobra
    Septoria spp. Dobra
    Lisnu rđu (Puccinia recondita) Dobra
    Žutu rđu (Puccinia graminis) Dobra
    Fusarium spp. Dobra
  • Pšenica

    Graindor / srednje kasna pšenica

    Graindor

    Graindor je veoma prinosna pšenica nove generacije namenjena za intezivnu proizvodnju. Poseduje visoku toleranciju na Fusarium, i ostale bolesti.

    • Srednje kasna sorta
    • Prosečna visina biljke je oko 92cm
    • Optimalni rokovi setve 01.10-01.11.
    • Hektolitarska težina je prosečna do dobra
    • Sadržaj proteina je prosečan
    • Padajući broj je jako dobar oko 330
    • Masa 1.000 zrna u proseku iznosi oko 46g

    OTPORNOST NA MRAZ
    OTPORNOST NA POLEGANJE
    VISOK PRINOS ZRNA
    ODLIČNO BOKORENJE
    NORMA SETVE 380-420 klijavih zrna/m2 (ca. 200-210 kg/ha)

    TOLERANTNOST NA VREDNOST
    Poleganje Vrlo dobra
    Mraz Dobra
    Septoria spp. Dobra
    Lisnu rđu (Puccinia recondita) Dobra
    Žutu rđu (Puccinia graminis) Dobra
    Fusarium spp. Dobra
  • Pšenica

    Lennox / fakultativno ozimo jara pšenica

    Lennox

    Lennox je fakultativna pšenica koja može da se seje u jesen kao i u rano proleće.

    • Kvalitetna grupa: E
    • sorta bez osja
    • Niska sorta, izuzetno otporna na poleganje
    • Veoma otporna na lisne bolesti
    • Hektolitarska težina je dobra
    • Sadžaj proteina je prosečan

    Setvena norma: 380-450 klijavih zrna/m2

    TOLERANTNOST NA BOLESTI VREDNOST
    Pepelnica Dobra
    Septoria Trit Srednje dobra
    Lisna rđa Dobra
    Žuta rđa Naročito dobra
    Fusarium spp Srednje