RWA loader
RWA loader
RWA loader
RWA loader
RWA loader
RWA loader
RWA loader
RWA

Zašto RWA?

 • U ponudi imamo najveći izbor mineralnih đubriva.
 • Našim poljoprivrednicima nudimo proverenu genetiku iza koje stoji stručan tim koji unapređuje i razvija naša semena.
 • U ponudi imamo veliki izbor preparata za zaštitu bilja.
 • Kooperativna saradnja koja podrazumeva otkup gotovih proizvoda od naših poljoiprivrednika.
 • Podrška našeg stručnog i prodajnog tima.
 • Kukuruz

  Akinom / FAO 510

  Akinom

  • Tip zuban
  • Stabljika je robusna, čvrsta i vrlo otporna na poleganje
  • Potencijal prinosa je izuzetno visok
  • Namenjen je za sve tipove tla
  • Tolerantan na sušu
  • Vrlo brzo otpušta vlagu
  • Srednji položaj klipa
  • Ima dobru tolerantnost na Fusarium
  • Klip je vrlo krupan sa dubokim zrnom
  • Broj redova: 20 22
  • Broj zrna u redu: 31-40
  • Masa 1.000 semena: 350 370 g

  PREPORUČENI SKLOP: optimalni uslovi proizvodnje 70.000-72.000 biljaka/ha
  PREPORUČENI SKLOP: loši uslovi proizvodnje 65.000 biljaka/ha
  DOBAR POČETNI PORAST
  PROSEČAN BROJ ZRNA U PRESEKU KLIPA: 20-22
  BRZO OTPUŠTA VLAGU
  NAMENA PROIZVODNJE: ZRNO
  VRSTA ZRNA: ZUBAN

 • Kukuruz

  Tweetor / FAO 440

  Tweetor

  Hibrid najnovije generacije, sa odličnim proizvodnim karakteristikama. Fantastičnog je habitusa i klipova, i visoke tolerancije na sušu.

  • Tip zuban
  • Izuzetno dobar habitus, otporan na poleganje
  • Klipovi masivni, dobro razvijeni, dobro pozicionirani u osnovi
  • Korenov sistem vrlo razvijen
  • Izuzetan potencijal na prinos
  • Dobar početni porast
  • Visoka otpornost na najznačajnije bolesti stabla i klipa kukuruza
  • Broj redova: 18 - 20
  • Broj zrna u redu: 32 - 34
  • Masa 1.000 semena: 350 g

  PREPORUČENI SKLOP: 75.000 BILJAKA/ha
  IZUZETNO BRZ POČETNI PORAST
  PROSEČAN BROJ ZRNA U PRESEKU KLIPA: 18-20
  IZUZETNO BRZO OTPUŠTA VLAGU
  NAMENA PROIZVODNJE: ZRNO
  VRSTA ZRNA: ZUBAN

 • Kukuruz

  Axxys / FAO 310

  Axxys

  Neprikosnoven u FAO 300, hibrid koji vrlo rano sazreva i po prinosu može da parira i hibridima iz viših FAO grupa.

  • Tip zuban
  • Stablo srednje visine, sa centralnom pozicijom klipa
  • Pogodan za proizvodnju na višim terenima i zemljištima lošijeg kvaliteta
  • U stresnim uslovima oplodnja na visokom nivou
  • Odličan potencijal na prinos
  • Hibrid odlikuje 16-18 redova zrna i 28-30 zrna u redu
  • Masa 1.000 semena: 320-340g
  • Pogodan za proizvodnju postrne silaže

  PREPORUČENI SKLOP: 78.000 BILJAKA/ha (18,5 cm)
  IZUZETNO BRZ POČETNI PORAST
  PROSEČAN BROJ ZRNA U PRESEKU KLIPA: 16-18
  IZUZETNO BRZO OTPUŠTA VLAGU
  NAMENA PROIZVODNJE: ZRNO
  VRSTA ZRNA: ZUBAN
  NAMENA PROIZVODNJE: SILAŽA

 • Kukuruz

  Urbanix / FAO 450

  Urbanix

  • Visok potencijal prinosa
  • Izuzetno brz početni porast
  • Stablo srednje visine, otporno na poleganje
  • Srednji položaj klipa
  • Stabilan na svim tipovima zemljišta
  • Prilagodljiv stresnim uslovima proizvodnje
  • Visoka otpornost na sve najznačajnije bolesti stabla i klipa kukuruza
  • Broj redova: 18
  • Broj zrna u redu: 29-33
  • Masa 1000 semena: 350-370 g

  PREPORUČENI SKLOP: optimalni uslovi proizvodnje 75.000-78.000 biljaka/ha
  PREPORUČENI SKLOP: loši uslovi proizvodnje 68.000 biljaka/ha
  IZUZETNO BRZ POČETNI PORAST
  PROSEČAN BROJ ZRNA U PRESEKU KLIPA: 18
  IZUZETNO BRZO OTPUŠTA VLAGU
  NAMENA PROIZVODNJE: ZRNO
  VRSTA ZRNA: ZUBAN

 • Kukuruz

  Ulyxxe / FAO 450

  Ulyxxe

  Najprodavaniji RWA hibrid, koji se odomaćio na njivama naših poljoprivrednika dajući izvanredne prinose u najrazličitijim uslovima proizvodnje.

  • Tip zuban
  • Čvrsto stablo sa izuzetnom otpornošću na poleganje
  • Krupan klip za FAO grupu kojoj pripada sa 18-20 redova zrna
  • Odličan potencijal na prinos
  • U dobrim uslovima teži formiranju dva klipa na stablu
  • Odlično podnosi stresne uslove
  • Odlična otpornost na najvažnije bolesti kukuruza
  • Masa 1.000 semena: 330-340g
  • Preporučuje se na zemljištima gde je predusev šećerna repa

  PREPORUČENI SKLOP: 75.000-78.000 BILJAKA/ha (18-19 cm)
  IZUZETNO BRZ POČETNI PORAST
  PROSEČAN BROJ ZRNA U PRESEKU KLIPA: 18-20
  IZUZETNO BRZO OTPUŠTA VLAGU
  NAMENA PROIZVODNJE: ZRNO
  VRSTA ZRNA: ZUBAN

 • Kukuruz

  Cadixxio / FAO 480

  Cadixxio

  Najintenzivniji RWA hibrid. Odličan potencijal na prinos u dobrim uslovima. Brzo otpuštanje vlage u jesen. Namenjen za skidanje u zrnu.

  • Tip zuban
  • Višlja biljka
  • Klip je dugačak, konusnog oblika
  • Prosečan broj redova na klipu: 18
  • Prosečan broj zrna u redu: 30-32
  • Masa 1.000 semena: 330-340g
  • Hibrid koji podnosi gušći sklop
  • Za proizvodnju silaže 10% veći sklop

  PREPORUČENI SKLOP: 72.000 BILJAKA/ha (19,5-20 cm)
  DOBAR POČETNI PORAST
  PROSEČAN BROJ ZRNA U PRESEKU KLIPA: 18
  IZUZETNO BRZO OTPUŠTA VLAGU
  NAMENA PROIZVODNJE: ZRNO
  VRSTA ZRNA: ZUBAN

 • Kukuruz

  Gasti CS / FAO 530

  Gasti CS

  Srednje kasni hibrid. Otpuštanje vlage u jesen u proseku. Pogodan na parcelama gde je predusev šećerna repa. Na dobrim zemljištima sa dobrom agrotehnikom vrlo visoki prinosi.

  • Tip zuban
  • Klip ima 18-20 redova zrna u tipu zubana
  • Hibrid sa odličnim potencijalom na prinos
  • Visoka i stabilna biljka, izrazito otporan na poleganje
  • Otporan na Helminthosporium i na Ustilago maydis
  • Masa 1.000 semena: 340-350g

  PREPORUČENI SKLOP: 72.000 BILJAKA/ha (20 cm)
  DOBAR POČETNI PORAST
  PROSEČAN BROJ ZRNA U PRESEKU KLIPA: 18-20
  IZUZETNO BRZO OTPUŠTA VLAGU
  NAMENA PROIZVODNJE: ZRNO I KLIP
  VRSTA ZRNA: ZUBAN

 • Kukuruz

  Lexxtour Duo / FAO 420 NOVO

  Lexxtour Duo

  • Hibrid kukuruza otporan prema herbicidu FOCUS ULTRA
  • Brz početni porast
  • Izuzetno stabilan u svim uslovima proizvodnje
  • Stablo srednje visine, otporno na poleganje
  • Vrlo brzo otpuštanje vlage
  • Namena za zrno
  • Potencijal prinosa preko 14 tona/ha
  • Preporučeni sklop:
  optimalni uslovi proizvodnje 75.000 - 78.000 biljaka/ha
  lošiji uslovi proizvodnje: 68.000 biljaka/ha

 • Kukuruz

  Inclusiv / FAO 410

  Inclusiv

  • Tip zuban
  • Biljka je srednje visine, otporna na poleganje
  • Hibrid izuzetno visokog prinosa sa veoma brzim otpuštanjem vlage
  • Hibrid je veoma tolerantan na stresne uslove
  • Namenjen je za sve tipove zemljišta
  • Srednji položaj klipa
  • Klip je izuzetno krupan
  • Visok stepen oplodnje u stresnim uslovima
  • Broj redova u preseku klipa: 18-20
  • Broj zrna u redu: 38
  • Masa 1000 zrna: 330 g

  PREPORUČENI SKLOP: OPTIMALNI USLOVI PROIZVODNJE 75.000-78.000 biljaka/ha PREPORUČENI SKLOP: LOŠIJI USLOVI
  PROIZVODNJE 68.000 biljaka/ha
  IZUZETNO BRZ POČETNI PORAST
  IZUZETNO BRZO OTPUŠTA VLAGU
  VRSTA ZRNA: ZUBAN
  PROSEČAN BROJ ZRNA U PRESEKU KLIPA: 18-20
  NAMENA PROIZVODNJE: SILAŽA

 • Kukuruz

  Hexxagone / FAO 360

  Hexxagone

  • Tip zuban
  • Odlikuje ga izuzetno brz početni porast
  • Stablo je srednje visine, sa odličnim karakteristikamakoje mu pružaju izuzetno dobru otpornost na poleganje
  • Srednji položaj klipa
  • Veoma visok potencijal prinosa
  • Brzo otpuštanje vlage
  • Prilagodljiv svim uslovima proizvodnje
  • Broj redova u preseku klipa: 16-18
  • Broj zrna u redu: 30-32
  • Masa 1.000 zrna: 330-360

  PREPORUČENI SKLOP: OPTIMALNI USLOVI PROIZVODNJE 78.000 biljaka/ha
  PREPORUČENI SKLOP: LOŠIJI USLOVI PROIZVODNJE 70.000 biljaka/ha
  IZUZETNO BRZPOČETNI PORAST
  IZUZETNO BRZOOTPUŠTA VLAGU
  PROSEČAN BROJ ZRNAU PRESEKU KLIPA: 16-18
  NAMENA PROIZVODNJE:ZRNO

 • Kukuruz

  Ajowan / FAO 360

  Ajowan

  • Tip Zuban
  • Veoma brz početni porast
  • Hibrid ima visok prinos zrna kako u stresnim tako i u povoljnim uslovima proizvodnje
  • Biljka je srednje visine, sa odličnom otpornošću na poleganje
  • Klip je izuzetno krupan
  • Visok stepen oplodnje u stresnim uslovima
  • Izuzetno brzo otpuštanje vlage
  • Broj redova u preseku klipa: 16-18
  • Broj zrna u redu: 33
  • Masa 1.000 zrna: 353g

  PREPORUČENI SKLOP: OPTIMALNI USLOVI PROIZVODNJE 75.000-80.000 biljaka/ha
  PREPORUČENI SKLOP: LOŠIJI USLOVI PROIZVODNJE 68.000 biljaka/ha
  IZUZETNO BRZ POČETNI PORAST
  IZUZETNO BRZO OTPUŠTA VLAGU
  VRSTA ZRNA: ZUBAN
  PROSEČAN BROJ ZRNA U PRESEKU KLIPA: 16-18
  NAMENA PROIZVODNJE: ZRNO